Tidligere arrangementer

Tidligere arrangementer


EN TUR I SOLENS LAND

Odsherred gennem ca. 10.000 år på bare et par timer!

bustur til Odsherred Kulturhistoriske Museum, et museum under Museum Vestsjælland, samt til solvognens fundsted i Trundholm Mose


Carmen Curlers som arbejdsplads

med Museumsinspektør for Museum Vestsjælland, Mads Findal Andreasen


Museumsinspektør for Museum Vestsjælland, Mads Findal Andreasen, vil fortælle om virksomheden, grundlæggeren Arne Bybjerg og de mange ansatte; om indflydelsen på Kalundborg og Vestsjælland i 1960’erne og
1970’erne i det hele taget. Foredraget lægger op til diskussion om Carmen Curlers som arbejdsplads og betydning for Kalundborg i tiden efter Clariols overtagelse og lukningen i 1990.
Vandring på ”Sømileruten”, som navnet antyder, er det en vandringsrute på 1 sømil (1,852 km) og i vores regi en guidet tur fra Holbæk Havns vestlige afgrænsning ved Holebæk og hele havnestrækningen igennem til den østlige afslutning ved Labæk tæt på Anneks-havnen (som vi også kalder Skudehavnen).I 1894 blev fem søstre med efternavnet Barrison fra Kalundborg det største popfænomen i europæiske storbyer. Hvorfor fik de denne enorme gennemslagskraft – Var det fordi de udfordrede tidens kvinderolle eller var det bare en god forretningsfidus?

Historikeren Hans Henrik Appel stiller i sit foredrag skarpt på nogle af de centrale spørgsmål i sin anmelderroste bog ”Barrisonfeberen”.Arrangeret som opfølgning på den tur, Holbæk Museumsforening lavede til Sprogø i oktober 2021.

Dr. Pæd. Birgit Kirkebæk og fortæller om sin bog: ”Letfærdig og løsagtig – kvindeanstalten Sprogø 1923 – 1961”.

En fortælling om unge kvinder, der på grund af det, der blev opfattet som afvigende moralsk adfærd, blev definitivt udskilt fra samfundet gennem en tidsubestemt og tvungen ø-anbringelse. Medvirkende var, at de blev anset for svagt begavede og ude af stand til at tage vare på sig selv, deres eventuelle børn, endsige at arbejde uden kontrol. De blev med den tids ord betragtet som samfundsmæssige minusindivider.

Historien om kvinderne på Sprogø er både en gammel og en ny historie, som handler om de, vi i en given periode, oplever som så fremmede i adfærd, at der må være noget i vejen med dem. Men det handler også om, hvordan vi til enhver tid konstruerer det normale, det eftertragtelsesværdige og det, som vi alle bør leve op til, hvis vi vil betragtes som et fuldgyldigt medlem af samfundet.